Sėkmingų gydymo istorijų viešinimo aspektai: kada galima, o kada nelegalu

Prieš talpindami bet kokią informaciją apie pacientų gydymo atvejus į internetinę svetainę, marketingo atstovai turėtų prisiminti, kad galioja tam tikros taisyklės.

Prieš talpindami bet kokią informaciją apie pacientų gydymo atvejus į internetinę svetainę,
marketingo atstovai turėtų prisiminti, kad galioja tam tikros taisyklės. Pagrindinė jų –
raštiškas paciento sutikimas, suteikiantis teisę talpinti norimas nuotraukas ar aprašinėti
gydymo eigą. Advokatas patvirtina, kad be leidimo patalpintos nuotraukos įmonėms gali
kainuoti tūkstančius.

Gydymo atvejų viešinimas naudingas ne tik pacientams

Pacientų gydymo istorijos, talpinamos klinikų internetinėse svetainėse, leidžia matyti rezultatus
kitiems pacientams, nerimaujantiems dėl vienos ar kitos medicininės procedūros atlikimo.
Integruotos rinkodaros agentūros „Expertmedia“ rinkodaros vadovo Žygimanto Kvartūno
teigimu, įvairių medicininių paslaugų ar estetinių procedūrų prireikia gan retai, todėl viešas
informacijos talpinimas su gydymo etapais bei rezultatais padeda lengviau apsispręsti.

 

Nors prieš bet kokią procedūrą svarbiausia klausyti gydytojo rekomendacijų, pacientai nori
pamatyti gyvų pavyzdžių ir būti užtikrinti, kad jų pasirinktas gydymo būdas yra tinkamiausias.
Aiškiai matomas procedūrų rezultatas, Ž. Kvartūno teigimu, naudingas tiek pacientams,
besiruošiantiems procedūroms, tiek marketingo specialistams, ruošiantiems informatyvią
klinikos svetainę savo klientams. Tai leidžia pacientams geriau įsivaizduoti, kas jų laukia ir
nuspręsti, ar procedūrą atlikti tikrai verta. Matydami nuotraukas, pacientai taip pat gali įvertinti
gydytojų darbo stilių, suprasti procedūros eigą, etapus, jos sudėtingumą.

Reikalingas sutikimas

Advokatų profesinės bendrijos „Cortex Legal“ advokatas Naglis Narvidas sako, kad visais
atvejais prieš viešai skelbiant paciento gydymo istoriją reikia gauti teisingai įformintą, raštišką
paciento sutikimą. Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas raštiško sutikimo būtinybės,
iš tiesų, nenumato, kilus ginčui su pacientu gali tekti įrodyti sutikimo faktą. Žodinio paciento
sutikimo faktą ir turinį, kaip taisyklė, įrodyti yra labai sunku.

 

Gavus paciento sutikimą, galima talpinti bet kokius duomenis (nuotraukas, gydymo aprašymą,
vaizdo įrašus). Visgi, advokatas nerekomenduoja platinti itin jautrių vaizdų ar kitų pacientui
jautrių duomenų. Nors gali būti skelbiama visa asmeninė paciento informacija, galioja tam tikros
nuostatos, nurodančios teisingiausius jos pateikimo būdus.

 

Pacientų gydymo istorijos gali būti legaliai talpinamos keliais būdais – talpinant pavyzdines,
netikrų pacientų nuotraukas ir talpinant tikrųjų pacientų nuotraukas. Talpinant netikrų pacientų
nuotraukas dažniausiai sudaromos autorinės sutartys su modeliais, kurie fotografuojasi ir
reklamuoja klinikos paslaugas. Tokiu būdu duomenys teisėtai patalpinami į svetainę, tai daroma
sudarytos sutarties sąlygomis.

 

Talpinant tikrų pacientų nuotraukas ar bet kokią asmeninę informaciją, reikia nuspręsti dėl
talpinamų duomenų apimties ir konkretaus gydymo atvejo rodymo būdo – ar bus talpinama
nuotrauka, ar aprašymas su asmeninėmis detalėmis, ar rodomas vaizdo įrašas.

Reikalingas ne bet koks rašytinis sutikimas

Advokatas N. Narvidas priduria, kad paciento rašytinis sutikimas turi atitikti Bendrojo duomenų
apsaugos reglamente nurodytus reikalavimus dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą.
Tik teisėtas, raštiškas sutikimas suteikia teisę klinikai talpinti paciento asmeninę gydymo istoriją.

 

Gaunant paciento sutikimą turi būti pateikta tiksli informacija apie asmens duomenų tvarkymo
tikslą ir duomenų kiekį, trukmę, kiek laiko patalpinta informacija bus matoma svetainėje, tikslią
patalpinimo vietą, sveikatos priežiūros įstaigos ir įstaigos duomenų apsaugos pareigūno
kontaktinius duomenis.

 

Svarbu nepamiršti, kad pacientas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl asmeninių duomenų
talpinimo. Tokiu atveju duomenys privalo būti nedelsiant pašalinti, kitu atveju pacientas gali
apskųsti kliniką Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Nesilaikant teisinių nuostatų gresia baudos

Bet kokia asmeninė paciento gydymo informacija, kaip tikina N. Narvidas, laikoma specialių
kategorijų asmens duomenimis. Informacijos viešinimas be paciento sutikimo pažeidžia
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ir gali turėti skaudžių pasekmių klinikai.

 

Tokio pobūdžio pažeidimus Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija vertina labai griežtai, todėl
klinikai gali tekti susimokėti griežtą baudą. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas leidžia
skirti baudas iki 4 proc. metinių klinikos pajamų, kitaip tariant iki 20 mln. eurų.

Nemokama konsultacija

Turite idėjų, bet nežinote,
kaip jas įgyvendinti?
Pasikalbėkime.

Pasikonsultuok