ES parama B2B arba B2C E-Shop platformų kūrimui

Europos Sąjungos inicijuojamas projektas „MVĮ skaitmeninimas“ yra skirtas skatinti labai mažų, mažų arba vidutinių įmonių veiklos perkėlimą į skaitmeninę erdvę.

Numatytas finansavimas orientuotas į produktų elektroninę prekybą, jų pristatymą, konfigūravimą bei vizualizaciją. Maksimali paramos suma siekia 50 000 Eur. Inovacijų agentūros duomenimis, net kas antras Lietuvos gyventojas perka internetu, o užsienio šalyse skaičiai dar didesni. Todėl verslai skatinami plėsti savo veiklą dar labiau ir pretenduoti į paramą, kuriai paraišką galima teikti iki 2023 m. spalio 2 dienos.

Padėsime visuose etapuose:

 1. Kartu su partnerių pagalba sutvarkysime visus dokumentus.
 2. Parengsime IT specifikaciją ir sąlygas.
 3. Suprogramuosime produktą ir įgyvendinsime projektą.

Esate labai maža, maža arba vidutinė įmonė, kuri siekia savo veiklą pakelti į dar aukštesnį lygį?

Kokie paramos gavimo etapai?

Mes ir mūsų partneris „RVS konsultacijos“ lydėsime Jus kiekvieno etapo metu, koordinuosime ir konsultuosime visais klausimais.

Kiek kainuoja?

Paslauga

Kaina

IT specifikacijos parengimas

200 Eur be PVM (atliekant programavimo darbus suma yra išskaičiuojama iš sąmatos Expertmedia / CoreCode klientams specifikacijos parengimas yra NEMOKAMAS

(ES paramos dokumentams parengti)

Pirmas etapas: paraiškos rengimo kaina

Antras etapas: sėkmės mokestis, jeigu gaunama ES parama

Trečias etapas: projekto administravimas po paramos gavimo

Suma gali būti įtraukta į biudžeto sąmatą ir „RVS konsultacijos“ paslaugos NIEKO NEKAINUOS gavus 50 000 Eur!

Padėsime jums gauti ES finansavimą!

Užpildžius formą, pateiksime atsakymą, ar yra galimybė gauti finansavimą.

Daugiau informacijos

Kviečiame atsisiųsti dokumentą su platesne informacija apie ES finansavimą MVĮ skaitmeninimui

Kas gali pretenduoti į paramą?

Paramą gali gauti labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės, kurios:

 • gamina produktus ir teikia paslaugas (bent 51 proc. pardavimų turi būti iš savos produkcijos);
 • veikia bent 1 metus arba ilgiau;
 • vidutinės metinės pardavimo pajamos iš pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų per 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 Eur;
 • nepatiria sunkumų ir turi pakankamą de minimis likutį.

Kokios pagrindinės „MVĮ skaitmeninimas“ projekto sąlygos?

 • Parama siekia net iki 50 proc.
 • Didžiausia finansavimo lėšų suma:
  • 25 000 Eur – e. prekybos pagrindu diegiamai parduotuvei, įskaitant ir integraciją su išteklių valdymo sistemomis;
  • 25 000 Eur – produktų vaizdinei konfigūracijai;
  • 50 000 Eur – e. pardavimo sandorių sprendimų diegimui ir produktų vaizdinei konfigūracijai.
 • Mažiausia finansavimo lėšų suma siekia 10 000 Eur.
 • Projekto trukmė – 12 mėnesių.
 • Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba.

Kokie vertinimo kriterijai?

 • 50 balų. Skaičiuojamas santykis tarp pareiškėjo pajamų augimo (skaičiuojamas skirtumas tarp pajamų 1 metais po projekto įgyvendinimo ir PĮP pateikimo metų) ir prašomos finansavimo sumos.
 • 25 balai. Projektą įgyvendins MVĮ, kuri savo veikloje neturi įdiegtų e. pardavimo sandorių sudarymo, produktų konfigūravimo ir vizualizacijos sprendimų.
 • 25 balai. Projektą vykdys labai maža arba maža įmonė.

Norite sužinoti daugiau? Užpildykite užklausos formą ir gaukite dokumentą su platesne informacija apie MVĮ skaitmeninimą.

Nemokama konsultacija

Turite idėjų, bet nežinote,
kaip jas įgyvendinti?
Pasikalbėkime.

Pasikonsultuok